Sagsnummer 99-1002

Ingen effekt af forebyggende behandling mod malaria

11-08-2009

Som forebyggende behandling mod malaria forud for en rejse til Afrika påbegyndte en 64-årig mand behandling med Klorokin.

Efter hjemkomsten blev han syg med kulderystelser, hedeture samt fe­ber, ligesom han ikke var i stand til at tale klart. Patienten blev indlagt, og man konstaterede, at han havde pådraget sig en malariain­fektion.

Patienten anmeldte sagen til Patienterstatningen, idet han klagede over, at den forebyg­gende behandling med Klorokin havde vist sig at være virkningsløs, hvorfor han havde pådraget sig malaria med heraf følgende lungebetændelse, herpes, blodforgiftning, tale­forstyrrelser og svigtende nyrefunktion.

Patienterstatningen afviste skaden, idet en skade ikke er omfattet af loven, hvis den er en følge af, at et lægemiddel ikke har haft den tilsigtede effekt på den pågældende patient.

Afgørelsesdato: 14. oktober 1999