Sagsnummer 05-5072

Forsørgertabserstatning og overgangsbeløb til samlever

13-08-2009

En 23-årig kvinde blev indlagt med pludseligt opstået højresidig hovedpine, tåreflåd fra højre øje og kvalme gennem 4 dage. På baggrund af blodprøver og CT-scanning vurderede man, at symptomerne formentlig skyldtes Hortons hovedpine, hvorefter patienten blev udskrevet. Som følge af forværring af tilstanden blev patienten indlagt på et andet sygehus 10 dage senere. Her kunne man ved lumbalpunktur og efterfølgende CT-scanning konstatere, at patienten havde en blødning i hjernen som følge af en bristet udposning på en blodåre. Trods hurtig operation afgik patienten få dage efter ved døden.

Patienterstatningen vurderede, at dødsfaldet var omfattet af PFL § 3, stk. 1, jfr. 2, stk. 1, nr. 1 (KEL § 21, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1), idet behandlingen på det første sygehus ikke havde været i overensstemmelse med erfaren specialiststandard. Det var således Patienterstatningens vurdering, at man på baggrund af patientens alder, køn og symptomer burde have overvejet en bristet udposning på en blodåre i hjernen som en mulig differentialdiagnose, og at patienten med overvejende sandsynlighed ville være overlevet, såfremt man på dette tidspunkt havde iværksat relevant operativ behandling.

Patienten levede på dødsfaldstidspunktet sammen med sin 23-årige kæreste og havde gjort det i lidt over 3 år. Patientens forældre afholdt udgifterne til patientens begravelse. Kæresten kunne dokumentere, at parret havde haft fælles lønkonto, at parret i fællesskab havde erhvervet bil, hund og møbler, og at afdøde havde investeret 40.000 kr. i et nyt badeværelse til det af kæresten ejede hus. Endelig havde kæresten fremsendt diverse kontoudskrifter, hvoraf det fremgik, at afdøde månedligt havde overført penge til kæresten.

Patienterstatningen erstattede begravelsesudgifterne og anerkendte på grundlag af den indsendte dokumentation, at kæresten var berettiget til forsørgertabserstatning og overgangsbeløb, jf. EAL §§ 13 og 14a.

I henhold til EAL § 13 ydes der erstatning for tab af forsørger til ægtefælle eller samlever. Der ydes erstatning til ugifte samlevere, hvis den efterlevende har levet sammen med afdøde i et ægteskabslignende forhold. Ved vurderingen af, om der har foreligget et ægteskabslignende forhold, lægges især vægt på, om der f.eks. var fælles bolig og fælles husholdning og økonomi. Alle 3 kriterier var opfyldt i den konkrete sag.

Afgørelsesdato: 21. november 2005