Sagsnummer 08-0165

Alternativ operationsmetode

13-08-2009

En patient blev påført betydelige komplikationer i forbindelse med en laparoskopisk fjernelse af mavesækken (ved kikkertmetoden). Patienterstatningens lægelige konsulenter vurderede, at anvendelse af en konventionel, åben operation ville have været en ligeværdig behandling.

Efter Patienterstatningens praksis forhindrer anvendelse af PFL § 2, stk. 1, nr. 3, ikke, at der ved begge operationsmetoder var en peroperativ dødsrisiko omkring 5 %. Kun hvis risikoen er halveret i forhold til risikoen ved den laparoskopiske metode, kan PFL § 2, stk. 1, nr. 3, anvendes.

Patienterstatningens lægekonsulenter vurderede, at risikoen for den konkrete skade var den samme både ved den laparoskopiske og den åbne operationsmetode, hvorfor skaden ud fra en efterfølgende vurdering ikke med overvejende sandsynlighed ville være undgået ved den alternative, ligeværdige behandlingsmetode. Sagen kunne derfor ikke anerkendes efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3 (08-0165).

Sagen illustrerer, at det ikke automatisk udløser erstatning, at der findes en alternativ, ligeværdig behandlingsmetode. Det er derimod en betingelse, at skaden med overvejende sandsynlighed ville være undgået, hvis man havde valgt den anden metode. Til brug for vurderingen af dette spørgsmål er det ikke tilstrækkeligt, at risikoen for den konkrete skade blot er lidt mindre ved den alternative metode end ved den faktiske valgte. Det er derimod en betingelse, at risikoen højst er halvt så stor – ellers er det ikke overvejende sandsynligt, at skaden ville være undgået ved den alternative metode.

Afgørelsesdato: 9. oktober 2008