Sagsnummer 97-1436

Afgrænsning af lægemidler - elektrodepasta

11-08-2009

Et 12 uger gammelt barn fik foretaget en EEG-undersøgelse på grund af mistanke om, at hun havde epilepsi. Man påførte elektrodepasta i forbindelse med undersøgelsen. Elektrodepastaen indeholdt pimpsten. Efter undersøgelsen udviklede der sig en kraftig lokal irritation på barnets pande svarende til de områder, hvorpå der havde været smurt elektrodepasta, og der dannedes permanent misfarvning samt arvæv.

Ved et lægemiddel forstås en vare, som er bestemt til at tilføres mennesker for at forebygge, erkende, lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter eller for at påvirke legemsfunktioner (jf. LMSL § 3, stk. 1/KEL § 40, stk. 1).

Patienterstatningen fandt, at elektrodepasta ikke er et lægemiddel, hvorfor sagen ikke kunne behandles efter lov om erstatning for lægemiddelskader.

Patienterstatningen lagde herved vægt på, at elektrodepasta ikke har til formål at påvirke legemsfunktioner. Elektrodepastaen skal derimod mindske modstanden mellem elektrode og hud, og skal derfor betragtes som et utensil, det vil sige medicinsk udstyr.

Afgørelsesdato: 26. juni 1998