Sagsnummer 04-1202

Achillesseneruptur efter behandling for blærebetændelse

05-08-2009

En 60-årig kvinde kom i behandling med Ciproxin på grund af blærebetændelse. Kort tid efter, at behandlingen var påbegyndt, mærkede hun en strammende fornemmelse i begge lægmuskulaturer. Det viste sig, at der var tale om en dobbeltsidig achillesseneruptur. Hun blev herefter henvist til et sygehus, hvor hun fik anlagt en spidsfodsgips, som hun skulle gå med i 4 uger og derefter en gåbandage i yderligere 2 uger.

Et par måneder efter, at gipsen var blevet fjernet, mærkede hun et smæld i læggen på grund af en ny ruptur. Hun blev herefter indlagt igen – denne gang med henblik på sammensyning af senen.

Skaden i form af dobbeltsidig achillesseneruptur blev anerkendt som en lægemiddelskade efter LMSL § 6 (KEL § 43), da skaden oversteg, hvad man bør acceptere i forbindelse med behandling for blærebetændelse. Der var tale om en kendt, men alvorlig bivirkning til Ciproxin-behandling.

Afgørelsesdato: 3. juni 2004