Sagsnummer 01-0866

Meningitis efter prostataoperation

27-06-2001

En 70-årig mand blev opereret for forstørret prostata under rygmarvsbedøvelse. Umiddelbart efter operationen fik patienten hovedpine, der blev behandlet med blood-patch (indsprøjtning af en lille smule af patientens eget blod til lukning af hul i den hårde rygmarvshinde, hvorfra rygmarvsvæsken siver).

Knapt en uge efter udskrivelsen blev patienten akut indlagt med tiltagende åndenød, feber og træthed. Man mistænkte meningitis og iværksatte højdosis antibiotisk behand­ling. Efterfølgende blev det bekræftet, at patienten havde pådraget sig staphylococ meningitis. Han gennemgik herefter et langvarigt behandlingsforløb, hvorunder han var i yderste livsfare grundet multiorgansvigt.

Patienterstatningen vurderede, at komplikationen i form af meningitis var opstået enten i for­bindelse med rygmarvsbedøvelsen eller i forbindelse med anlæggelsen af blood-patch.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4, da de indtrådte kom­plikationer var såvel sjældne som alvorlige i forhold til, at skaden opstod efter en operation for forstørret prostata.

Det var Patienterstatningens vurdering, at behandlingsforløbet havde været i overensstem­melse med erfaren specialiststandard, idet både det primære forløb og de efterfølgende iværk­satte behandlingstiltag var relevante og velindicerede.

Sagen er et heldigvis sjældent eksempel på en utilsigtet komplikation med et meget alvorligt sygeforløb efter et relativt banalt indgreb.

Afgørelsesdato: 27. juni 2001