Erstatning efter COVID-19 vacciner

Du kan søge om erstatning for skader efter en COVID-19-vaccine hos Patienterstatningen. Det kan være bivirkninger efter vaccinen eller følger efter, at vaccinen ikke er givet korrekt.

Det har ingen betydning, om man har taget imod en anbefalet vaccine fra vaccineprogrammet eller en godkendt vaccine uden for vaccinationsprogrammet.

Det har heller ingen betydning, at man på forhånd er blevet informeret om risikoen ved vaccinationen.

Hvad kan du få erstatning for?

Du kan være berettiget til erstatning, hvis du får alvorlige og sjældne skader, der skyldes bivirkninger efter COVID-19-vaccinen, der går ud over, hvad man med rimelighed bør acceptere.

Du kan også få erstatning, hvis der sker komplikationer i forbindelse med selve vaccinationen, fx hvis stikket er givet forkert, en såkaldt indstiksskade.

Skaderne kan både være psykiske eller fysiske.

Milde bivirkninger eller bivirkninger, som forsvinder igen, vil du typisk ikke kunne få erstatning for.

Hvem betaler erstatningen?

Det er den danske stat, der udbetaler en eventuel erstatning for bivirkninger af en COVID-19 vaccine.

I de tilfælde, hvor skaden handler om indstikket, betales erstatningen af kommune eller region, som stod for vaccinationen på stedet.

Hvor stor erstatning?

Hvis vi vurderer, at du har krav på erstatning, fastsættes beløbet ud fra skadens følger.

Det kan gives erstatning for varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab, svie og smerte, helbredsudgifter, forsørgertabserstatning m.m.

Hvis du får erstatning, fratrækkes et lovbestemt egetbidrag på 8.065 kr.

Antal erstatningssager for COVID-19-vacciner

Erstatnings-
ansøgninger i forbindelse med
COVID-19-vacciner pr. 06.06.23
Anerkendt Afvist Ikke
afgjort
I alt
Pfizer/BioNTech 66 719 554 1.339
Moderna 55 204 281 540
AstraZeneca 10 216 46 272
Johnson & Johnson 2 10 4 16
Indstiksskader og øvrige behandlingsskader 10 93 29 132
Total 143 1.242 914 2.299

I sager om bivirkninger vurderer vi – ligesom i øvrige sager om lægemiddelskader – om der er sammenhæng mellem de anmeldte bivirkninger og vaccinen. Hvis der er årsagssammenhæng, og skaden er sjælden og alvorlig, kan man have ret til erstatning.

Ud af alle erstatningsansøgninger er følgende fordelt på vaccinationer til børn:

Antal erstatningssager for COVID-19-vacciner - 12-17 år

Erstatnings-
ansøgninger i forbindelse med
COVID-19-vacciner pr. 06.06.23
Anerkendt Afvist Ikke afgjort I alt
Pfizer/BioNTech 4 26 9 39
Moderna - 1 - 1
AstraZeneca - - - -
Johnson & Johnson - - - -
Indstiksskader og øvrige behandlingsskader - 2 - 2
Total 4 29 9 42

Antal erstatningssager for COVID-19-vacciner - 5-11 år

Erstatnings-
ansøgninger i forbindelse med
COVID-19-vacciner pr. 06.06.23
Anerkendt Afvist Ikke afgjort I alt
Pfizer/BioNTech 3 3 1 7
Moderna - - - -
AstraZeneca - - - -
Johnson & Johnson - - - -
Indstiksskader og øvrige behandlingsskader - 1 - 1
Total 3 4 1 8

Anerkendte erstatningssager

Der er foreløbig givet erstatning for følgende bivirkninger og komplikationer:

Pfizer/BioNTech

 • Ansigtslammelse
 • Allergisk reaktion
 • Betændelse i hjertesækken
 • Betændelse i hjertemusklen
 • Betændelse i muskulatur (myositis)
 • Betændelse i rygmarv (myelitis)
 • Betændelse i skjoldbruskkirtlen (thyroiditis)
 • Nervebetændelse (Guillain Barré)
 • Brækket finger som følge af besvimelse pga. utilpashed og feber
 • Nældefeber
 • Hududslæt

Moderna

 • Ansigtslammelse
 • Betændelse i hjertesækken
 • Betændelse i rygmarven (myelitis)
 • Blodkarsbetændelse
 • Hudlidelse
 • Tandskade som følge af besvimelse pga. utilpashed og feber
 • Nældefeber

AstraZeneca

 • Blodprop i kombination med lavt blodpladetal og blødning, VITT-syndrom
 • Blodprop i hjernen
 • Langvarig feber og træthed
 • Nervebetændelse (Guillain Barré)
 • Nældefeber
 • Hududslæt

Johnson & Johnson

 • Blodprop i kombination med lavt blodpladetal og blødning, VITT-syndrom
 • Betændelse i hjerne og rygmarven (akut dissemineret encephalomyelitis, ADEM)

Indstiksskade

 • Hjernerystelse i forbindelse med besvimelse
 • Skade i skulderen