Vacciner

Læs eksempler på typiske afgørelser om erstatning for bivirkninger efter vacciner.

En 21-årig kvinde blev vaccineret mod livmoderhalskræft (HPV). 5 måneder efter den sidste vaccination blev hun indlagt, fordi hun havde haft et pludseligt anfald af kraftig hovedpine, føleforstyrrelser i ansigtet, tungen og armen samt svimmelhed, lysskyhed og dobbeltsyn. Man foretog forskellige undersøgelser, som viste normale forhold. Føleforstyrrelserne forsvandt efter et par dage. Kvinden havde dog fortsat smerter i nakken og blev sat i behandling for kronisk hovedpine. Kvinden mente, at generne skyldtes vaccinationen 5 måneder tidligere.

Patienterstatningens vurdering

Patienterstatningen vurderede, at kvindens kroniske hovedpine ikke med overvejende sandsynlighed skyldtes vaccinationen. Der var ikke en oplagt tidsmæssig sammenhæng, da symptomerne først opstod 5 måneder efter sidste vaccine. Derudover havde kvinden før HPV-vaccinationerne haft tendens til migræneanfald og tidligere søgt læge på grund af lignende gener. Kvinden havde også tidligere haft flere rideulykker med slag mod hoved- og nakke-regionen, der havde givet vedvarende smerter i ryg, skulder, hofte og ben.

Erstatning

Kvinden fik ikke erstatning.

Sagsnummer: 13-6665.

En lille dreng fik børnevaccinationen Di-Te-Ki-Pol-Hib, der beskytter mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio, hib-meningitis og strubelågsbetændelse. Efter vaccinationen udviklede han nopret, groft og kløende udslæt på låret, hvor han var blevet stukket.

Patienterstatningens vurdering

Patienterstatningen vurderede, at udslættet med overvejende sandsynlighed skyldtes vaccinen, da der er tale om en kendt, men sjælden bivirkning i form af en allergisk reaktion overfor det aluminium, der er i vaccinen. I de fleste tilfælde aftager og forsvinder eksem og allergisymptomer over tid. Drengen kunne få erstatning, fordi bivirkningen efter vaccinen er sjælden og mere alvorlig, end drengen skulle tåle i forbindelse med en vaccination.

Erstatning

Drengen fik tilkendt 25.000 kr. i godtgørelse for skønsmæssig svie og smerte.

Sagsnummer: 14-0194.

Dagen efter en 70-årig mand var blevet vaccineret anden gang med COVID-19-vaccinen fra Pfizer, vågnede han med hængende mundvige i venstre side og tåreflåd fra venstre øje. Han blev undersøgt på hospitalet, og lægerne konstaterede, at manden havde fået en lammelse i venstre side af ansigtet. Lægerne mente, at ansigtslammelsen skyldtes en sjælden bivirkning til vaccinen dagen forinden. To måneder efter havde manden fortsat let hængende mundvig i venstre side.

Patienterstatningens vurdering

Patienterstatningen vurderede, at ansigtslammelsen skyldtes vaccinen mod COVID-19. Ansigtslammelse er en kendt, men sjælden bivirkning til vaccinen. 

Erstatning

Manden har foreløbig fået 20.000 kr. i erstatning som godtgørelse for sin sygeperiode på grund af ansigtslammelsen. Den videre erstatningsopgørelse afventer, om manden får varige mén af ansigtslammelsen.

Sagsnummer: 21-2412.

En 38-årig mand søgte erstatning, fordi han efter vaccination med Pfizer-BioNTechs COVID-19-vaccine havde oplevet forværret tinnitus på venstre øre, samt nytilkommen tinnitus på højre øre.

En måned efter vaccinationen blev manden undersøgt hos en øre-næse-hals-læge. Her blev det konstateret, at mandens tinnitus var forværret på det ene øre, og at manden også havde udviklet tinnitus på det andet øre. Der blev ikke konstateret høretab på højre eller venstre øre.

Patienterstatningens vurdering

Patienterstatningen vurderede, at selvom der var tidsmæssig sammenhæng mellem vaccinationen og forværringen af tinnitus på venstre øre og udvikling af nytilkommen tinnitus på højre øre, så var vaccinen ikke årsag til dette.

Tinnitus er ikke en bivirkning i det officielle produktresumé fra Pfizer-BioNTech. COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson og AstraZeneca kan i meget sjældne tilfælde medføre tinnitus.

Der blev også lagt vægt på, at manden havde lidt af tinnitus fra venstre øre i mange år forud for vaccinen.

Erstatning

Manden fik ikke erstatning.

Manden ankede afgørelsen. Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Sagsnummer: 21-8771.