Øjensygdomme

Læs eksempler på typiske afgørelser om erstatning inden for øjensygdomme.

En 53-årig mand fik en linseudskiftning, hvor den naturlige linse blev erstattet af en kunstig linse. Operationen foregik planmæssigt uden komplikationer, og manden fik et godt resultat.

Halvandet år senere udviklede manden nethindeløsning på højre øje. Han blev opereret, og efter endt behandlingsforløb havde manden nedsat syn på øjet.

Patienterstatningens vurdering

Patienterstatningen vurderede, at linseudskiftningen var årsag til den efterfølgende nethindeløsning. Risikoen for nethindeløsning er mere end fordoblet i flere år efter sådan en operation, og der var ikke andre faktorer, der kunne forklare årsagen.

Nethindeløsning er dog en sjælden komplikation til en linseudskiftning. Mandens nedsatte syn var tilstrækkelig alvorligt til, at manden kunne få erstatning.

Erstatning

Manden fik 70.000 kr. i godtgørelse for et varigt mén på 10 %.

En 49-årig kvinde havde meget tunge øjenlåg og ønskede at få løftet de øvre øjenlåg. Hun fik derfor fjernet overskydende hud på begge øjenlåg ved en operation.

Efter operationen oplevede kvinden, at det ene øje løb i vand og ikke kunne lukke ordentligt. Hun var også lysfølsom og havde besværligheder med at køre bil. Et år efter operationen havde kvinden fortsat gener.

Patienterstatningens vurdering

Årsagen til kvindens manglende evne til at lukke det ene øje skyldtes, at der var blevet fjernet for meget hud på det ene øje. Kvinden fik erstatning, fordi der ikke skulle have været fjernet så meget hud.

Erstatning

Kvinden fik tildelt 5 % i varigt mén for de gener, hun havde på grund af operationen. Hun fik 45.000 kr. i godtgørelse.

En 55-årig mand fik foretaget en laseroperation for at slippe for at bruge briller. Manden blev undersøgt, og lægerne fandt intet, der talte imod at foretage behandlingen.

Efter laserbehandlingen var manden i en kortere periode meget generet af tørre øjne, og brugte derfor smørende øjendråber, som lindrede generne. Synet var godt, og der skulle ikke længere anvendes briller.

Patienterstatningens vurdering

Tørre øjne er en kendt komplikation efter en laseroperation. Da generne aftog efter en periode, kunne manden ikke få erstatning.

Erstatning

Manden fik ikke erstatning.