Hjertesygdomme

Læs eksempler på typiske afgørelser om erstatning inden for hjertesygdomme.

En 75-årig kvinde fik i 2015 en hjerteoperation, hvor hun fik indsat en biologisk hjerteklap og lavet to omkørsler ved hjertet. Lægerne anvendte en blodåre fra højre ben. Operationen var nødvendig, da kvinden led af åreforkalkning, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol.

Operationen forløb planmæssigt, og kvinden blev udskrevet. Efterfølgende opstod der infektion i brystbenet, og det var nødvendigt at indlægge kvinden og operere hende flere gange. Her opdagede man, at der også sivede væske fra såret på benet, hvor blodåren var taget fra. Man konstaterede, at dårlig blodtilførsel til benene forhindrede såret i at hele. Kvinden fik derfor en ballonudvidelse i benet. Det hjalp dog ikke, og man var nødt til at amputere kvindens højre ben på lårniveau.

Efterfølgende havde kvinden mange helbredsmæssige problemer, som hun blev behandlet for, og hun kunne ikke længere bo i eget hjem.

Patienterstatningens vurdering

Kvinden fik erstatning, fordi man burde have anvendt en åre fra et andet sted på kroppen, fx armen. Det burde man, fordi kvinden forud for operationen ikke havde en mærkbar puls i fødder og haser. Det burde have fortalt lægerne, at der muligvis var dårlig blodtilførsel i benet. Hvis man havde brugt en blodåre fra fx armen i stedet, ville kvinden med overvejende sandsynlighed ikke have fået et sår, der ikke kunne hele, og som endte med amputation.

Erstatning

Kvinden fik godtgørelse for et méngrad på 50 % for sit amputerede ben. Godtgørelsen blev reduceret med 40 % på grund af kvindens alder. Kvinden var pensionist og havde ikke lidt et indkomsttab. Kvinden fik erstatning for sin forlængede sygeperiode. Samlet set fik kvinden 340.000 kroner i erstatning.

Sagsnummer: 18-8938.

En 62-årig kvinde havde forsnævringer i hjertets kranspulsårer. Hun havde gennemgået ballonudvidelser to gange, da forsnævringerne opstod igen. Derfor vurderede man, at en bypassoperation var nødvendig.

Operationen forløb uden komplikationer. Et par uger efter operationen fik kvinden dog stærke brystsmerter, feber og forhøjet infektionstal. Der var opstået infektion i brystbenet, og det var nødvendigt at operere kvinden akut på grund af infektionen.

I det efterfølgende forløb fik kvinden flere oprensende operationer samt antibiotika. Kvinden var syg og indlagt ca. 3,5 måned længere end forventet. Hun havde efterfølgende svært ved at arbejde på fuld tid på grund af smerter omkring brystbenet.

Patienterstatningens vurdering

Kvinden fik ikke erstatning, fordi Patienterstatningen vurderede, at komplikationen efter operationen ikke gik ud over, hvad hun med rimelighed måtte tåle som led i behandlingen for sin alvorlige hjertesygdom. Hvis kvinden ikke blev behandlet, ville hendes hjertesygdom blive forværret, og hun ville være i alvorlig risiko for at få blodpropper og hjertestop - og selve operationen blev udført, som den skulle. Selvom den efterfølgende komplikation både var alvorlig og sjælden, måtte hun acceptere den, fordi det, hun blev behandlet for, var så alvorligt.

Erstatning

Kvinden kunne ikke få erstatning, fordi skaden fra behandlingen ikke var tilstrækkelig alvorlig sammenlignet med alvorligheden af hendes hjertesygdom.

Sagsnummer: 20-6441.

En 44-årig mand fik indopereret en mekanisk hjerteklap, da hans hovedpulsåre var udposet med risiko for at briste. Manden havde tidligere fået konstateret hjerteflimmer og havde gennem mange år haft forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og fik blodfortyndende medicin.

I forbindelse med operationen udviklede manden blodpropper og en hjerneblødning, der medførte hjertestop og en række komplikationer, som i sidste ende medførte mandens død.

Patienterstatningens vurdering

De efterladte til manden kunne ikke få erstatning, fordi det var nødvendigt at operere manden. Selve operationen blev udført efter forskrifterne og med den relevante teknik. Det er en risiko, at der kan opstå blodpropper i forbindelse med hjerteoperationer; selv når den bedste specialist opererer. I dette tilfælde, var der tale om en uheldig komplikation, og mandens død kunne ikke være undgået ved en bedre behandling.

Erstatning

Mandens efterladte kunne ikke få erstatning.

Sagsnummer: 20-10464.