Fødsler

Læs eksempler på typiske afgørelser om erstatning inden for fødselsområdet.

Under fødslen af sin datter oplevede en 31-årig kvinde at briste i kønslæber og mellemkødet.

Kvinden blev syet umiddelbart efter fødslen. Kvinden havde smerter omkring bristningerne, og hun blev undersøgt flere gange, hvor man fulgte helingen. Af flere omgange var syningerne skredet. Ét sted var syningerne for stramme, og man syede igen.

8 måneder efter fødslen havde kvinden fortsat smerter omkring bristningerne og i det nederste højre område af maven. Det havde indflydelse på hendes seksualliv. En gynækologisk undersøgelse viste, at bristningerne var helet, som de skulle, men at der var ømhed i bækkenbunden. Kvinden blev anbefalet afspændingsøvelser.

Patienterstatningens vurdering

Kvinden kunne ikke få erstatning. Det skyldes, at hendes smerter efter Patienterstatningens vurdering skyldes fødslen og ikke syningerne. Smerterne var efter Patienterstatningens vurdering forårsaget af fødslen og den arvævsdannelse, der sker, når bristningerne heler.

Erstatning

Kvinden fik ikke erstatning.

Sagsnummer: 21-2607.

En kvinde var gravid med tvillinger og gik for tidligt i fødsel i uge 24+2. Under fødslen af tvilling A, blev tvilling B’s hjerterytme lavere, og tvilling B fik ikke nok ilt. Iltmanglen og den tidlige fødsel gjorde, at barnet fik en hjerneskade. Barnet fik cerebral parese, nedsat syn og hørelse samt udviklingsforstyrrelser af at være født for tidligt og have lidt af iltmangel.

Patienterstatningens vurdering

Patienterstatningen vurderede, at hospitalet havde handlet korrekt og relevant op til fødslen ved at forsøge at trække graviditeten så længe som muligt. På fødestuen burde man dog have besluttet at lave et kejsersnit tidligere. I så fald var tvilling B blevet født 10-12 minutter tidligere. Med den tidligere fødsel havde barnet sandsynligvis også haft iltmangel, men følgerne af den tidlige fødsel og iltmanglen havde været mindre.

Erstatning

Tvilling B fik 2,6 mio. kr. i godtgørelse for et mén på 60 % samt erstatning for et fremtidigt erhvervsevnetab.

Sagsnummer: 17-5038.