Sagsnummer 19-1537

Klage til Patientombuddet (nu Styrelsen for Patientklager) afbrød ikke forældelsesfristen

01-03-2024

En 31-årig mand søgte i december 2018 om erstatning, fordi han var blevet påført en skade ved behandling hos egen læge i februar 2011, hvor lægen overså, at han havde en sammenklappet lunge. Dette blev først diagnosticeret ved henvendelse til vagtlægen i marts 2011, hvorefter manden blev indlagt og behandlet på et sygehus.

Efter udskrivelsen fra sygehuset havde manden ikke modtaget yderligere behandling for den sammenklappede lunge.

Patienterstatningen vurderede, at sagen var forældet, jf. KEL § 59, stk. 1, da den var anmeldt mere end 3 år efter, at manden havde fået kendskab til skaden.

Manden ankede afgørelsen og anførte i den forbindelse, at sagen blev anmeldt til Patientombuddet 1 år efter skaden og vedhæftede anmeldelsen fra 2012.

Ankenævnet for Patienterstatningen bemærkede, at fremsendelse af klage til Patientombuddet (nu Styrelsen for Patientklager) ikke afbryder forældelsesfristen. I den fremsendte klage var der ikke oplysninger, som kunne betragtes som en anmeldelse af et erstatningskrav, der burde have været videresendt til rette myndighed jf. § 60 a, i klage- og erstatningsloven.

Sagen blev derfor afvist som forældet.

Afgørelsesdato: 20. maj 2019.