Sagsnummer 20-4956

Kæreste får tildelt erstatning for forsørgertab på trods af fraflytning af fælles bolig inden dødsfaldet

12-06-2024

En 47-årig mand afgik ved døden som af behandlingsudløst blodforgiftning 5 måneder tidligere. Manden havde en kæreste, og der opstod herefter spørgsmål om, hvorvidt kæresten havde krav på erstatning for forsørgertab samt overgangsbeløb.

Det fremgik af sagen, at kæresten fraflyttede den fælles adresse 16 dage før manden afgik ved døden. Det fremgik videre, at fraflytningen var en praktisk foranstaltning inden der kunne overtages en større fælles lejlighed, idet det var forventeligt, at manden ville have behov for omfattende pleje med behov for 24 timers personlig handicaphjælp ved den foranstående udskrivelse.

For at efterladte samlevere er berettiget til erstatning, er det en betingelse, at vedkommende og afdøde havde et samliv af ægteskabslignende karakter på dødsfaldstidspunktet. Der lægges vægt på, om de havde fælles bolig, fælles økonomi, fælles børn mv. Retten til erstatning for forsørgertab ophører, hvis samlivet anses for varigt ophørt.

Det er Patienterstatningens praksis, at det er forholdene på dødstidspunktet, og ikke skadetidspunktet, der er afgørende for, om der kan ydes erstatning for dødsfald til en efterlevende ægtefælle eller samlever. Se sagsnummer 09-5561 og 06-4567.

Patienterstatningen vurderede, at kæresten og manden levede et i ægteskabslignede forhold frem til hans død. Ud fra beskrivelsen af omstændigheder i forbindelse med kærestens fraflytning få uger inden mandens død, fandt Patienterstatningen ikke at samlivet var varigt ophævet på dødsfaldstidspunktet. Det fandtes videre tilstrækkelig sandsynliggjort, at kærestens fraflytning udelukkende var en praktisk foranstaltning, og at samlivet kun var midlertidigt afbrudt.

Der kunne således ydes erstatning for tab af forsørger og overgangsbeløb.

Afgørelsesdato:22. december 2021.