Sagsnummer 22-4356

Forsinkelse i brystkræftscreening havde ikke medført en skade

13-12-2022

En kvinde havde siden oktober 2010 fulgt screeningsprogrammet for brystkræft, hvor hun var blevet screenet med jævnlige intervaller. Hun blev blandt andet screenet i maj 2019. Efterfølgende blev hun inviteret til screening i december 2021. Regionen oplyste, at forsinkelsen i indkaldelsen skyldtes personalemangel.

Ved undersøgelsen i december 2021 blev kvinden henvist til yderligere udredning af fortætninger i højre bryst og mikroforkalkninger i venstre bryst. Undersøgelser viste, at hun havde en 24 mm brystkræftknude i højre bryst og forstadier til brystkræft (DCIS) i venstre bryst.

Kvinden fik efter eget ønske fjernet begge bryster, og ved operationen blev der også udtaget lymfeknuder fra armhulen. Undersøgelser viste, at der ikke var spredning af kræftsygdommen til lymfeknuderne. Hun blev derefter sat i behandling med antihormon og Zometa.

Ifølge sundhedslovens § 85 skal screeninger for brystkræft foretages med intervaller på 2 år +/- 3 måneder. Kvinden skulle derfor have været undersøgt senest i august 2021.

Det følger af klage- og erstatningsloven § 20, stk. 2, at ressourcemangel ikke fritager regionen for ansvar for at gennemføre screeningsundersøgelser for brystkræft, livmoderhalskræft, samt tyk- og endetarmskræft inden for fristen i sundhedslovens §§ 85-85b.

Patienterstatningen vurderede imidlertid, at kvinden ikke var blevet påført en skade som følge af den forsinkede brystkræftscreening.

Ved en skade forstås ekstra midlertidige eller varige gener set i forhold til de gener, man under alle omstændigheder ville have haft på grund af selve kræftsygdommen og den nødvendige behandling.

Forsinkelsen på ca. 3,5 måned havde ikke med overvejende sandsynlighed ændret behandlingen i kvindens tilfælde. Der blev lagt vægt på, at hun i december 2021 havde en 24 mm brystkræftknude uden lymfeknudespredning. Overlevelsesprognosen var i hendes tilfælde ikke signifikant forringet som følge af forsinkelsen, og behandlingen ville have været den samme, hvis kvinden havde fået udført screeningen i august 2021.

Samlet set havde screeningsforsinkelsen derfor ikke påført kvinden en skade.

Afgørelsesdato: 14. oktober 2022