Sagsnummer 21-4285

Erstatning for forsinket brystkræftscreening

13-12-2022

En kvinde blev inviteret til brystkræftscreening i henhold til screeningsprogrammet første gang 11. august september 2018 og anden gang i marts 2021.

Ved undersøgelsen i marts 2021 var der en forandring øverst i højre bryst, og yderligere undersøgelser viste, at der var tale om brystkræft. Kvinden gennemgik en brystbevarende operation og fik udtaget lymfeknuder i armhulen. Undersøgelser heraf viste makrospredning af sygdommen til en af de fjernede lymfeknuder. Kvinden fik derfor fjernet alle lymfeknuder i armhulen og blev efterfølgende behandlet med stråleterapi og antihormonbehandling.

Ifølge sundhedslovens § 85 skal screeninger for brystkræft for personer mellem 50-69 år, der har kvindeligt brystvæv, foretages med intervaller på 2 år +/- 3 måneder. Kvinden skulle derfor have været undersøgt senest i december 2020.

Patienterstatningen vurderede, at der med overvejende sandsynlighed alene var mikrometastaser i december 2020. Kvinden kunne derfor have undgået at få fjernet alle lymfeknuder, hvis hun var blevet screenet rettidigt. Derudover ville den efterfølgende strålebehandling have været mindre omfattende, hvis screeningen havde været foretaget rettidigt.

Regionen oplyste til sagen, at screeningsundersøgelsen blev forsinket på grund af personalemangel, og der var redegjort for, hvordan man løbende havde forsøgt at afhjælpe dette problem.

Det følger imidlertid af klage- og erstatningsloven § 20, stk. 2, at ressourcemangel ikke fritager regionen for ansvar for at gennemføre screeningsundersøgelser for brystkræft, livmoderhalskræft, samt tyk- og endetarmskræft inden for fristen i sundhedslovens §§ 85-85b. Kvinden var derfor berettiget til erstatning for den skade, der var sket som følge af den forsinkede brystkræftscreening.

Afgørelsesdato: 19. oktober 2021