Sagsnummer 20-3977

Dødsfald som følge af Covid-19-smitte på sygehuset anerkendt

07-06-2021

En 52-årig mand var blevet opereret for en hjerneblødning og havde fået indsat en ventil i hjernen. Efter endt rehabilitering blev han udskrevet til eget hjem.

Dagen efter blev manden indlagt med hovedpine, kvalme og opkastninger. Undersøgelser viste, at ventilen var velfungerende. På grund af let forhøjede infektionstal iværksatte man antibiotisk behandling. Han blev testet for Covid-19, og svaret var negativt.
 
Efter en uges indlæggelse blev mandens hovedpine forværret, og han fik høj feber og behov for ilttilskud. Man tog en ny Covid-19-test, og denne gang var svaret positivt. I de følgende dage fik manden det tiltagende dårligt, og han måtte lægges i respirator og senere have lavet et hul i halsen ind til luftrøret (en såkaldt trakeostomi).
 
Mandens tilstand blev dog yderligere forværret, og efter fire ugers indlæggelse afgik han ved døden.
 
Sygehuset oplyste, at der i den periode, hvor manden havde været indlagt, var både patienter og personale, der havde fået konstateret Covid-19 på afdelingen og sygehuset i øvrigt. Sygehuset oplyste også, at man havde fulgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger både i forhold til mulig smitte, isolation og brug af værnemidler og i forhold til besøgende.
 
Patienterstatningen vurderede, at manden med overvejende sandsynlighed var blevet smittet med Covid-19 under indlæggelsen.
 
Der blev lagt vægt på, at manden blev testet negativ ved indlæggelsen og positiv en uge senere, hvilket harmonerer med den gennemsnitlige inkubationstid på 5-7 dage. Der blev også lagt vægt på, at der i den pågældende periode var et udbrud af Covid-19 på sygehuset.
 
Patienterstatningen vurderede også, at dødsfaldet med overvejende sandsynlighed var en følge af smitten med Covid-19, og at dette var en både sjælden og alvorlig skade set i forhold til den sygdom, manden blev behandlet for. Der blev lagt vægt på, at han var kommet igennem det tidligere operationsforløb og den efterfølgende rehabilitering, og at han var indlagt på grund af hovedpine, kvalme og opkastninger.
 
Sagen blev derfor anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4.

Afgørelsesdato: 26. oktober 2020