Sagsnummer 20-5070

Fejlagtig vejledning fra advokat havde ikke betydning for spørgsmålet om forældelse

02-02-2021

En 35-årig mand anmeldte i juni 2020, at han var blevet påført skade i forbindelse med behandling efter en arbejdsskade opstået i april 2016. Manden forklarede, at han af sin advokat var blevet rådet til først at anmelde forløbet til Patienterstatningen, når hans arbejdsskadesag var afgjort.

På baggrund af de lægelige oplysninger i sagen vurderede Patienterstatningen, at manden burde have fået kendskab til behandlingsskaden senest i august 2016. Da skaden var anmeldt mere end tre år efter dette tidspunkt, blev sagen afvist, jf. KEL § 59, stk. 1.

Det forhold, at manden ikke var blevet vejledt korrekt af sin advokat, havde ikke betydning for vurderingen af spørgsmålet om forældelse. Patienterstatningen informerede manden om, at han kunne klage over advokatens vejledning til Advokatnævnet.

Afgørelsesdato: 29. august 2020