Sagsnummer 20-3152

Erstatning for transportudgifter fastsættes på baggrund af statens lave takst

02-02-2021

En 21-årig kvinde havde fået anerkendt en behandlingsskade. Hun blev blandt andet tilkendt erstatning for udgifter til transport foretaget i egen bil. Erstatningen blev fastsat på baggrund af statens lave kilometertakst. 

Kvinden ankede erstatningen for transportudgifter og gjorde gældende, at den skulle fastsættes på baggrund af statens høje takst. Hun henviste til, at hun havde kørt ca. 2.500 km, og at statens lave takst kun finder anvendelse ved kørsel over 20.000 km.

AfP henviste til, at det er fast erstatningsretlig praksis at anvende statens lave takst, jf. blandt andet U 2007.416 H (landsrettens dom) og U 2013.1243 Ø (byrettens dom). Afgørelsen blev derfor tiltrådt (AfP 2020-6936).

Afgørelsesdato: 12. juli 2020