Sagsnummer 19-5967

Uheld i hjemmeplejen ikke omfattet af loven - ikke sundhedsfaglig behandling

07-09-2020

En 44-årig kvinde anmeldte, at hun var blevet påført skade som følge af, at hun havde fået et vrid i nakken og var besvimet, da hjemmeplejen skulle forflytte hende fra seng til kørestol. Hun havde siden haft manglende førlighed af den ene arm.

Hjemmeplejen oplyste, at forflytningen var sket i forbindelse med pleje og praktisk bistand.

Patienterstatningen vurderede, at hændelsen ikke var omfattet af lovens dækningsområde, jf. KEL § 19. Der blev lagt vægt på, at almindelig pleje, herunder hjælp til forflytninger, ikke betragtes som sundhedsfaglig behandling.

Der blev også lagt vægt på, at skader, der er opstået som følge af ulykkestilfælde, kun er omfattet af loven, hvis ulykken er sket på et sygehus, jf. KEL § 21, stk. 2.

Sagen blev derfor afvist.

Afgørelsesdato: 4. oktober 2019