Sagsnummer 20-0473

Uberettiget snagen i sygehusjournal ikke omfattet af loven

07-09-2020

En 29-årig kvinde anmeldte, at en tidligere veninde, der var sygeplejerske på et offentligt sygehus, havde tilgået hendes journal. Kvinden havde ikke været på det pågældende sygehus og vidste ikke, hvorfor den pågældende sygeplejerske havde tilgået hendes journal. Kvinden følte sig meget krænket af hændelsen og havde meldt sagen til politiet.

Patienterstatningen vurderede, at der ikke var tale om, at kvinden var blevet påført skade ved behandling, undersøgelse eller lignende. Sagen blev derfor afvist efter KEL § 19, stk. 1.

Patienterstatningen informerede samtidig kvinden om, at hun kunne klage over hændelsen til Styrelsen for Patientklager.

Afgørelsesdato: 15. januar 2020