Sagsnummer 19-6742

Ikke årsagssammenhæng mellem MOM-proteser og udvikling af kræft

07-09-2020

En 60-årig mand havde tidligere fået erstatning som følge af, at han havde fået indsat to hofteproteser af typen MOM (metal-on-metal), som måtte udskiftes, da de afgav metalpartikler og gav forhøjede værdier af metal i blodet.

Manden bad senere om at få sagen genoptaget. Han begrundede dette med, at han havde fået konstateret nyrekræft, og at han ønskede en vurdering af, om dette havde sammenhæng med de forhøjede værdier af metal i blodet.

Patienterstatningen vurderede, at der ikke med overvejende sandsynlighed var årsagssammenhæng mellem metalpartiklerne fra de tidligere indsatte MOM-proteser og mandens udvikling af nyrekræft. Der blev lagt vægt på, at der ikke er beskrevet forhold i den lægefaglige litteratur, der gør en sådan sammenhæng sandsynlig.

Patienterstatningen afviste derfor at genoptage sagen.

Afgørelsesdato: 30. oktober 2019