Sagsnummer 19-10326

Behandling på skadestue under musikfestival omfattet af lovens dækningsområde

07-09-2020

En 22-årig kvinde anmeldte, at hun var blevet påført skade ved behandling efter et fald, hvor hun havde skåret hånden på nogle glasskår. Faldet skete på Skanderborg Festival, og kvinden var blandt andet blevet behandlet i Skovskadestuen, som bemandes af frivillige sundhedspersoner.

Patienterstatningen vurderede, at behandlingen faldt ind under klage- og erstatningslovens dækningsområde, jf. KEL § 19, stk. 1.

Sagen blev dog afvist, da behandlingen ikke havde medført en skade, der kunne udløse en erstatning over lovens egetbidrag.

Afgørelsesdato: 26. februar 2020