Sagsnummer 16-4900

Uheld på cykel som led i forsøg omfattet af loven

08-03-2018

En 44-årig mand deltog som rask forsøgsperson i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, som havde til formål at undersøge sundhedseffekterne af fritidsmotion. Som led i forsøget skulle manden cykle til og fra arbejde i ½ år. Under forsøget skulle der bl.a. udtages muskel- og fedtbiopsier.

I forbindelse med udtagelse af muskelbiopsi opstod der en blødning, og manden udviklede føleforstyrrelser i låret. Denne skade blev anerkendt efter den lempede regel for forsøgspersoner i KEL § 19, stk. 2, jf. § 22, stk. 1. Efter denne regel ydes der erstatning for enhver skade, som kan være forårsaget af forsøget, medmindre det er overvejende sandsynligt, at skaden har anden årsag.

Derudover væltede manden to gange i forbindelse med cykling til og fra arbejde – den ene gang, fordi hans ene dæk punkterede. Under disse uheld fik han et brud i den ene skulder og en fingerskade. Da uheldene skete under hans deltagelse i forsøget, blev disse skader også anerkendt efter KEL § 19, stk. 2, jf. § 22, stk. 1.

Manden fik senere konstateret en diskusprolaps i lænden. Patienterstatningen vurderede, at diskusprolapsen ikke kunne være forårsaget af forsøget, herunder de to uheld på cykel. Denne del af sagen blev derfor afvist.

Da manden var rask forsøgsperson, blev skaden også anerkendt efter arbejdsskadesikringsloven (ASL).

Afgørelsesdato: 23. august 2017