Sagsnummer 15-10708

Udgifter til sondemad var ingen merudgift

08-03-2018

En 79-årig mand fik anerkendt forsinket diagnosticering af lungebetændelse under en indlæggelse på et sygehus. Som følge af skaden udviklede han fejlsynkning med behov for anlæggelse af en sonde.

Fejlsynkningen indebar, at manden skulle have sondemad. Han rejste derfor krav om erstatning for de udgifter, der var forbundet med sondemaden og det nødvendige udstyr i den forbindelse (pumper, sprøjte mv.).

Det fremgik af oplysningerne, at kommunen i overensstemmelse med sundhedslovens regler dækkede 60 % af udgifterne. Patienterstatningen skønnede, at mandens egenbetaling svarede til de forventede udgifter til almindelig kost, som han ville have haft, hvis skaden ikke var sket. Der var dermed ingen merudgift forbundet med sondemaden. Patienterstatningen afviste derfor at erstatte udgifterne.

Afgørelsesdato: 10. juli 2017