Sagsnummer 17-0909

Erstatning for følger efter fejltolkning af biopsi

08-03-2018

En 30-årig mand havde tidligere fået fjernet en del af venstre nyre på grund af kræft. Ved en senere kontrolundersøgelse mistænkte man, at der var kommet recidiv af kræften. Man tog derfor biopsi og vurderede, at den bekræftede mistanken om recidiv. Manden fik herefter fjernet den resterende del af nyren.

Man gennemgik efterfølgende biopsimaterialet igen og vurderede nu, at der ikke var tegn til kræftceller og dermed ikke tale om recidiv.

Patienterstatningen vurderede, at behandlingen ikke havde været i overensstemmelse med erfaren specialiststandard, idet man primært havde fejltolket biopsimaterialet.

Sagen blev derfor anerkendt efter KEL § 21, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Manden blev tilkendt godtgørelse for et varigt mén på 5 % for tab af ½ nyre samt godtgørelse for svie og smerte for den sygeperiode, der havde været forbundet med den overflødige operation.

Afgørelsesdato: 25. april 2017