Sagsnummer 17-6286

Behandling hos akupunktør ikke omfattet af lovens dækningsområde

08-03-2018

En 50-årig kvinde anmeldte, at hun var blevet påført skade ved akupunkturbehandling.

Det fremgik af oplysningerne, at behandlingen var foregået på en klinik og foretaget af en akupunktør. Da behandlingen ikke var foretaget af en autoriseret sundhedsperson, var den ikke omfattet af loven, jf. KEL § 19, stk. 1. Patienterstatningen kunne derfor ikke behandle sagen.

Akupunkturbehandling er kun omfattet af lovens dækningsområde, hvis behandlingen er foretaget af en autoriseret sundhedsperson, fx en læge eller en sygeplejerske, som i sit virke i øvrigt er omfattet af loven.

Afgørelsesdato: 1. august 2017