Sagsnummer 12-0251

Tidsmæssig sammenhæng med behandling ikke nok til at statuere årsagssammenhæng

20-11-2017

En 42-årig kvinde fik foretaget en rygoperation. Efter opvågningen klagede hun over smerter i skuldrene, og sygehuset vurderede, at der kunne være tale om følger efter lejringen under operationen.

Patienterstatningen afviste, at patienten var påført skade ved behandlingen. Der blev lagt vægt på, at operationen havde været relativt kortvarig, og at såvel selve indgrebet som lejringen havde fulgt anerkendt teknik og metode. Selvom skuldersmerterne havde været til stede allerede efter opvågningen, kunne de ikke med overvejende sandsynlighed være udløst af behandlingen.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen. Patienten blev senere opereret for skader på ledkapslen i begge skuldre.

Sagen blev indbragt for domstolene. Retslægerådet udtalte, at der ikke var beskrevet forhold ved operationen, herunder lejringen, som ville medføre beskadigelse af skulderledkapslerne, eller som forventeligt ville medføre forbigående skuldersmerter. Det kunne ikke angives, hvad der havde forårsaget skaderne, og der kunne ikke peges på en sammenhæng mellem operationen og skuldergenerne.

På baggrund af Retslægerådets udtalelse mente byretten ikke, at skulderskaderne med overvejende sandsynlighed var en følge af operationen (dom af 23. januar 2017 fra Retten i Roskilde).

Afgørelsesdato: 23. april 2013