Sagsnummer 10-0659

Udvikling af PTSD efter indlæggelse på intensiv afdeling

09-03-2017

En 44-årig kvinde gennemgik en operation med fjernelse af livmoderen og havde et langvarigt efterforløb med re-operationer, indlæggelse på intensiv afdeling og respiratorbehandling. Forløbet blev anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4. Efter forløbet udviklede kvinden psykiske problemer, og hun fik stillet diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Ankenævnet for Patienterstatningen vurderede, at det forløb, kvinden havde gennemgået, ikke kunne sidestilles med en traumatisk begivenhed eller situation af exceptionel truende eller katastrofeagtig natur, som vil medføre kraftig påvirkning hos praktisk taget enhver. Ankenævnet afviste derfor, at kvindens PTSD var en følge af behandlingsskaden.

Kvinden indbragte herefter sagen for domstolene. I den forbindelse udtalte Retslægerådet, at det var indlysende, at indlæggelsesforløbet af kvinden blev oplevet som exceptionelt truende og katastrofeagtigt, og at betingelserne for PTSD derfor var opfyldt. Ankenævnet for Patienterstatningen genoptog herefter sagen og anerkendte, at behandlingsskaden havde udløst PTSD.

Afgørelsesdato: 12. juli 2012