Sagsnummer 16-0994

Alvorlighedskriteriet – efterbehandling efter lungetransplantation

09-03-2017

En 32-årig mand havde fået ødelagt lungevævet på grund af sygdommen cystisk fibrose og fik derfor foretaget dobbeltsidig lungetransplantation.

Ca. et år senere gennemgik han en såkaldt FESS-operation med oprensning af bihulerne for polypper. Denne operation er generelt gavnlig for patienter med cystisk fibrose. For den konkrete patient havde operationen desuden det formål at vedligeholde de nye lunger og mindske risikoen for hyppige infektioner og dermed udskyde tidspunktet for en kronisk infektion, der er livsfarlig for patienter med cystisk fibrose.

Under FESS-operationen opstod der en nerveskade som følge af et anlagt drop (venflon) i hånden, som gav patienten brændende fornemmelser og nedsat følesans på underarmen og håndryggen.

Patienterstatningen vurderede, at behandlingen havde levet op til erfaren specialiststandard, og at nerveskaden derfor skulle vurderes efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4.

Patienterstatningen vurderede også, at nerveskaden skulle sammenholdes med, at FESS-operationen var blevet foretaget som led i behandlingen af patientens yderst alvorlige lungesygdom, som havde krævet en dobbeltsidig lungetransplantation, og som ubehandlet var dødelig. Selvom FESS-operationer også foretages på patienter med cystisk fibrose, der ikke har fået foretaget lungetransplantation, mente Patienterstatningen, at FESS-operationen og lungetransplantationen i det konkrete tilfælde skulle betragtes som et samlet behandlingsforløb.

Henset til, at behandlingen havde et livsforlængende sigte, og at der var risiko for, at patienten ville afgå ved døden inden for en vis tidshorisont på grund af det ødelagte lungevæv, hvis han ikke var blevet behandlet, vurderede Patienterstatningen herefter, at skaden ikke var alvorlig nok til at udløse erstatning efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 15. august 2016