Sagsnummer 16-2888

Fængselslæge overså skadet achillessene

08-02-2017

En 47-årig mand, der sad i fængsel, havde oplevet et smæld i achillessenen på venstre fod i forbindelse med badminton. I forbindelse med at han blev undersøgt af fængselslægen, blev han instrueret i RICE-principperne (Rest, Ice, Compression and Elevation) og fik støttebind på foden. Han fik også smertestillende medicin. En uge senere blev det vurderet, at der var tegn på delvis overrivning af achillessenen, men lægen vurdererede også, at der ikke var grundlag for at operere foden. Patienten blev henvist til fysioterapi.

Efter to måneder havde patienten stadig smerter og hævelse i foden. Han blev henvist til undersøgelse på et sygehus. Undersøgelsen viste, at der var sket en hel overrivning af achillessenen, men man vurderede også, at det ikke var muligt at sy i området. Rupturen var vokset delvist sammen.

Patienterstatningen vurderede, at det havde været optimal behandling, hvis fængselslægen i forbindelse med den første undersøgelse havde undersøgt patienten grundigere.  

Vi lagde vægt på, at et smæld omkring achillessenen er et klassisk tegn på en skade. Det burde derfor fremgå af journalnotatet, om patienten kunne stå på tæer, og lægen burde som minimum have foretaget en test af achillessenen (Thompson-test). Optimal behandling havde været en operation med efterfølgende bandagering i 6 uger. Alternativt kunne man have tilbudt patienten behandling med bandage i spidsfod i 3 uger, med efterfølgende gradvis neutralstilling af bagfoden svarende til bandagering i 7-8 uger.

Ved begge behandlingsmetoder havde patienten med overvejende sandsynlighed opnået et bedre resultat, end tilfældet var.

Sagen blev anerkendt. Patienten fik dog ikke udbetalt en erstatning, fordi det samlede erstatningsbeløb ikke oversteg 10.000 kr. (som var den daværende minimumsgrænse).

Afgørelsesdato: 30. november 2016