Sagsnummer 11-7524

Lægemiddelskade var forældet

16-08-2015

En 48-årig kvinde anmeldte i november 2011, at hun havde udviklet mavesår som følge af behandling med et såkaldt NSAID-præparat (gigtmedicin).

Patienterstatningen vurderede, at patienten havde fået kendskab til skaden senest i februar 2008. På dette tidspunkt drøftede hun medicineringen med sin læge, som mente, at hendes mavesår skyldtes NSAID-behandlingen, og noterede dette i journalen. Sagen blev derfor afvist, da den var anmeldt for sent.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen, og sagen blev derefter indbragt for domstolene.

For retten forklarede kvinden, at hun først blev klar over sammenhængen mellem NSAID-behandlingen og mavesåret i december 2009, hvor der blev udarbejdet en lægeerklæring til brug for hendes dagpengesag. Byretten mente dog, at hun havde fået kendskab til den mulige sammenhæng senest i februar 2008. Afgørelsen blev derfor stadfæstet (dom af 4. juli 2014 fra Retten i Glostrup, sag nr. BS 10B-3897/2013).

Afgørelsesdato: 18. september 2012