Sagsnummer 14-4975

Klage over vurdering fra lægekonsulent afvist

16-08-2015

En 43-årig mand fik afslag på erstatning for en behandlingsforsinkelse, hvilket blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.   

Patienten anmeldte herefter en ny sag, hvor han søgte om erstatning på baggrund af vurderingen fra Patienterstatningens lægekonsulent. Han anførte, at han ikke mente, at den lægelige vurdering var korrekt og fyldestgørende.

Patienterstatningen afviste at behandle sagen. Der blev lagt vægt på, at lægekonsulenten havde foretaget vurderingen som led i sin ansættelse i Patienterstatningen. Sagen var derfor ikke omfattet af lovens dækningsområde. 

Denne afgørelse blev også tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen, der lagde vægt på, at der ikke forelå et behandlings- eller undersøgelsesforløb.

Afgørelsesdato: 17. juni 2014