Sagsnummer 09-6667

Forsinket diagnosticering af blodprop udløste ikke erstatning

16-08-2015

En 63-årig mand blev i 2007 undersøgt af egen læge på grund af smerter i venstre side af brystet og i venstre skulder. En EKG viste normale forhold. Patienten blev undersøgt igen i 2009, hvor han blev ordineret smertestillende medicin. To uger senere viste EKG en blodprop i hjertet, og patienten blev opereret og fik foretaget en ballonudvidelse med indsættelse af en såkaldt stent. Tre dage efter udskrivelsen døde han, formentlig som følge af en blodprop i den indsatte stent.

Boet anmeldte forløbet og mente, at skaden ville være undgået, hvis blodproppen var blevet diagnosticeret tidligere.

Patienterstatningen vurderede, at det ikke med overvejende sandsynlighed havde ændret på forløbet, hvis blodproppen var blevet diagnosticeret tidligere, og ballonudvidelsen var blevet foretaget tilsvarende tidligere. Sagen blev derfor afvist med den begrundelse, at der ikke var sket en skade som følge af behandlingen, jf. KEL § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen, og sagen blev herefter indbragt for domstolene. Retslægerådet udtalte, at man burde have udredt patienten nærmere og derved have opdaget blodproppen tidligere. Dette ville dog ikke have haft betydning for den opståede blodprop i stenten. Byretten mente derfor ikke, det var overvejende sandsynligt, at dødsfaldet skyldtes den oversete blodprop. Afgørelsen blev derfor stadfæstet (dom af 7. november 2014 fra Retten i Odense, 12. afd., sag nr. BS 12-760/2012).

Afgørelsesdato: 17. januar 2011