Sagsnummer 13-0991

Erstatning for forsørgertab til samlevers særbørn

16-08-2015

En 42-årig mand fik hjertestop efter en operation og afgik ved døden. Patienterstatningen vurderede, at hjertestoppet skyldtes utilstrækkelig behandling i forbindelse med opvågningen. Dødsfaldet blev derfor anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 1.

Afdøde efterlod sig to børn, som fik erstatning for forsørgertab efter EAL § 14, og en samlever, som fik erstatning for forsørgertab efter EAL § 13 og overgangsbeløb efter EAL § 14a.

Samleveren havde to særbørn under 18 år. Patienterstatningen vurderede, at afdøde reelt havde forsørget samleverens to særbørn, og at de derfor var berettiget til erstatning for forsørgertab efter EAL § 12. Da den biologiske far betalte bidrag til børnene, blev erstatningen efter EAL § 12 i henhold til praksis fastsat med udgangspunkt i halvt normalbidrag.

Afgørelsesdato: 21. december 2014