Sagsnummer 11-0840

Et forsikringsselskab kan ikke anmelde en sag til Patienterstatningen

25-06-2012

Patienterstatningen modtog en anmeldelse fra et forsikringsselskab, der behandlede en motoransvarssag vedrørende en mand, der var kommet til skade ved et trafikuheld og senere afgik ved døden efter behandling på et sygehus. Forsikringsselskabet mente, at der var sket en skade ved behandlingen på sygehuset, og bad Patienterstatningen om at tage stilling til dette.  

Patienterstatningen afviste sagen med den begrundelse, at det kun er patienten selv og dennes efterladte, der kan anmelde en sag til Patienterstatningen. Forsikringsselskabet indsendte senere en fuldmagt fra de efterladte, og Patienterstatningen behandlede herefter sagen.  

Østre Landsret har i dommen FED 2006.92 udtalt, at et forsikringsselskab, der havde en økonomisk interesse i en afgørelse truffet af Patienterstatningen, har ret til at anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen. Dommen indebærer dog ikke, at et forsikringsselskab har en selvstændig ret til at anmelde en sag til Patienterstatningen. En sag kan kun anmeldes af patienten eller – hvis patienten er død – efterladte, der har en selvstændig retlig interesse i sagen, eller dødsboet.

Afgørelsesdato: 14. marts 2011