Sagsnummer 94-0709

Urinvejsinfektion efter kateteranlæggelse

15-06-2009

En 28-årig kvinde blev akut indlagt med mavesmerter og fik konstateret en højresidig hydro­nefrose (udvidelse af nyrebækkenet på grund af til­stopning af urinafløbet). Man foretog her­efter en plastisk operation på overgangen mellem højre nyrebækken og urinleder med sam­ti­dig ind­læggelse af et kateter (snabelkateter).

Af ukendte årsager gled det indlagte snabelkateter delvist ud, således at der ikke var afløb gen­nem den aflastende forbindelse. Man anlagde her­efter et nyt kateter (JJ-ka­teter fra nyre­bække­net og ned til blæren). På grund af problemerne med det først anlagte kateter opstod der urinvejs­infektion med gule stafylokokker.

Sagen blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3, idet det ud fra en ef­terfølgende betragtning kunne konstateres, at en primær anlæggelse af JJ-kateter, i stedet for et kateter til nyrebække­net med snabel ned i urinlederen, var en ligeværdig behandlingsmetode, hvormed man med overvejende sandsynlig­hed ville have undgået, at der opstod urinvejsin­fektion (94-0709) (1995 Årsb.).

Afgørelsesdato: 14. august 1995