Sagsnummer 00-2619

Udgifter til akupunkturbehandling erstattet

18-06-2009

En 74-årig kvinde med mangeårige lave lændesmerter og smerteudstråling til bagsiden af begge ben fik ved CT-scanning konstateret svær forsnævring af rygmarven i lænden. Hun fik foretaget operation med frilægning af rygmarven, men i forløbet efter operationen opstod der en større blodansamling, der trykkede på nerverødderne i ryggen. Som følge af nervetrykket fik patienten permanent inkontinens for både urin og afføring, svære periodevise blæresmerter og smerter i begge ben. Hun fik indlagt permanent blærekateter og fik anlagt colostomi (fremføring af tyktarmen til en kunstig åbning på huden).

De opståede skader blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4 (KEL § 20, stk. 1, nr. 4).

Som led i behandlingen af patientens blæresmerter blev hun i en kortere periode behandlet med akupunktur hos en privatpraktiserende speciallæge, og hun havde hertil en dokumenteret udgift på 3.600 kr. Patienterstatningen besluttede at tilkende erstatning til denne behandling under hensyntagen til, at akupunkturbehandlingen blev udført af en læge på god indikation, og at den kun blev givet i en kortere afgrænset tidsperiode mod de akutte blæresmerter med god effekt  (se evt. årsberetningen fra 2001).

En betingelse for, at der kan ydes erstatning for afholdte behandlingsudgifter, er, at behandlingen har en dokumenteret effekt på patientens symptomer, og at behandlingen udføres af en læge. Det er Patienterstatningens vurdering, at lægeligt udført akupunktur givet over en kortere periode kan have effekt som smertestillende behandling. Dette stemmer med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis i arbejdsskadesager.

Afgørelsesdato: 25. oktober 2001