Sagsnummer 99-2648

Tang glemt i patientens mave

09-06-2009

En 86-årig kvinde fik ved en operation fjernet to kræftsvulster i tyktarmen og en del af denne. Ca. 1½ år efter blev hun undersøgt på grund af smerter i underlivet, og en røntgenundersø­gelse viste, at der ved operationen var blevet efterladt en lille tang (pean), som nu var knæk­ket. Nærmere adspurgt oplyste patienten, at hun havde haft smerter i mindre grad lige siden operationen.

Man foretog fornyet operation, hvor man fjernede tangen. I det efterfølgende forløb opstod der bylddannelse og hul på tarmen. Patienten afgik senere ved døden som følge af komplika­tionerne.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1, idet optimal behandling havde tilsagt, at man havde sørget for at fjerne tangen i forbindelse med operationen. Herved ville patienten have undgået den senere operation og derved de komplikationer, der førte til hendes død (99-2648) (2000 Årsb.).

Sagen er et eksempel på en fatal fejl, som heldigvis forekommer uhyre sjældent.

Afgørelsesdato: 12. januar 2000