Sagsnummer 00-0655

Synsdefekt efter hjerteundersøgelse

16-06-2009

En 62-årig mand fik udført en hjerteundersøgelse (koronararteriografi), der viste tegn på svær 3-karsygdom. Undersøgelsen forløb umiddelbart ukompliceret, men samme aften bemærkede patienten, at der var opstået nedsat syn svarende til venstre øjes synsfelt. En efterfølgende CT-scanning viste, at der var opstået et infarkt i hjernen.

Patienterstatningen afviste sagen, da betingelserne for erstatning i PFL § 2, stk. 1, nr. 1-4, ikke var opfyldt.

Patienterstatningen lagde til grund, at hjerteundersøgelsen var blevet foretaget i overens­stemmelse med erfaren specialiststandard, og at den opståede synsdefekt ikke var tilstrækkelig alvorlig set i forhold til, at undersøgelsen viste, at patienten havde en meget alvorlig hjerte­sygdom.

Sagen illustrerer Patienterstatningens praksis ved skader i forbindelse med diagnostiske ind­greb. Hvis det diagnostiske indgreb bekræfter mistanken om en alvorlig sygdom, vil selv tem­melig invaliderende skader sjældent opfylde betingelserne i PFL § 2, stk. 1, nr. 4.

Afgørelsesdato: 5. december 2000