Sagsnummer 95-0766

Patient død under fastholdelse

09-06-2009

En 43-årig mand blev frivilligt indlagt på psykiatrisk afdeling. Under indlæggelsen var hans tilstand vekslende og efter en uges indlæggelse blev han frivilligt overflyt­tet til en lukket af­deling, idet han var anspændt, verbalt aggressiv og mente, at der var en bombe på hospitalet.

På et tidspunkt meddelte personalet patienten, at bæltefiksering even­tuelt ville kunne komme på tale, hvorefter patienten greb fat i en ple­jer. Da personalet op­fattede patienten som truende, blev han overmandet, og fastholdt med over­kroppen mod et sofasæde, hvorefter en sy­geple­jerske blev tilkaldt, og gav patienten en injektion med antipsykotisk medicin.

Efter ca. fem minutter løsnede man grebet, og patienten blev da fundet livløs. Efterføl­gende genoplivningsforsøg viste sig resultatløs.

Patienterstatningen vurderede, at optimal behandling havde tilsagt, at fastholdelsen af patien­ten, udover en kort periode på få sekunder, var blevet gennemført såle­des, at øjenkontakt, eventuelt verbal kontakt og observation af vejrtrækning kunne have været gennemført, og pa­tien­tens efterfølgende død dermed med overvejende sandsynlighed kunne have været undgået. Patienterstatningen fandt herefter sagen for omfat­tet af PFL § 2, stk. 1, nr. 1, (95-0766) (1996 Årsb.).

Afgørelsesdato: 29. januar 1996