Sagsnummer 93-0344

Nerveskade ved behandling for ledskred i skulderen

10-06-2009

En 32-årig mand blev som følge af tilbagevendende ledskred i højre skulder efter et tidligere brud på over­armsbenet indlagt til operation. Man foretog en såkaldt Ban­kartsoperation (ope­ration for led­skred i skulder), som forløb planmæssigt. Efter­føl­gende blev der konstateret ned­sat følesans og tegn på nervepå­virkning (nervus axillaris) med ned­sat kraft i skulderen. Dette blev bekræftet ved elek­tromyografisk un­dersøgelse.

Sagen anerkendt efter § 2, stk. 1, nr. 1, idet man ved optimal behandling - og un­der hensyn­ta­gen til, at der i den kirurgiske litteratur ad­vares imod ska­der af nervus axillaris - ville have undgået at beskadige nerven.

Sagen blev anket til Ankenæv­net for Patienterstatningen, der tiltrådte Patienterstatningens af­gørelse.

Afgørelsesdato: 29. december 1993