Sagsnummer 96-1668

Manglende lønforhøjelse

29-06-2009

En yngre butiksassistent var på grund af en behandlingsskade sygemeldt i længere tid. Hun var derfor ikke tilstede på arbejdspladsen, da der var lønforhandling, og hun gik derfor glip af en lønstigning på kr. 500 om måneden.

Patienterstatningen tilkendte hende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til stationærtidspunktet svarende til de kr. 500 pr. måned. Derimod var der ikke grundlag for at tilkende erstatning for erhvervsevnetab på 15 % eller derover for det fremtidige lønefterslæb på kr. 500 pr. måned som følge af den manglende lønforhøjelse. Det blev lagt til grund, at der var tale om et aktuelt indtægtstab på 4 %, samt at det måtte anses for sandsynligt, at lønefterslæbet ville blive indhentet i løbet af en periode (årsberetning 1997). 

Afgørelsesdato: 25. august 1997