Sagsnummer 00-2078

Ligeværdige operationsmetoder til nyrecyster

16-06-2009

En kvinde på 57 år fik på grund af tilbagevendende nyrecyster foretaget operation med åbning til nyreregionen og udtømning af en nyrecyste på venstre side. Operationen blev udført via et skråsnit bagfra med patienten liggende i sideleje.

Patienten fik i forløbet efter operationen smerter og en udbuling svarende til operationsstedet.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3, der giver mulighed for at yde erstatning, hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af en anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ud fra et medi­cinsk synspunkt ville have været lige så effektiv til behandling af patientens sygdom.

Patienterstatningen lagde vægt på, at der på operationstidspunktet fandtes en ligeværdig alter­nativ operationsmetode i form af tværsnit i bugvæggen, således at patienten opereres forfra i rygleje. Denne metode er forbundet med andre risici end den aktuelt anvendte, men indebærer generelt en lavere risiko for udbulinger i operationsområdet og smerter som følge af dette.

Patienterstatningen vurderede, at den alternative operationsmetode, der på skadetidspunktet anvendtes på en række sygehuse i Danmark, i relation til den konkrete patient fremstod som et ligeværdigt alternativ til den valgte metode, og at de aktuelt indtrådte skader med overvejende sandsynlighed ville være undgået, såfremt patienten var opereret forfra.

Afgørelsesdato: 16. oktober 2001