Sagsnummer 02-2251

Ligeværdige metoder til lyskebrokbehandling

16-06-2009

En 22-årig kvinde blev opereret for lyskebrok i både højre og venstre side. Ved operatio­nen indlagde man implantater (plademeche og kræmmerhuse) løst i begge sider. Hun blev udskrevet dagen efter.

Tre uger senere blev patienten set i organkirurgisk ambulatorium, idet hun siden operatio­nen havde haft arsmerter og nedsat følelse i et håndfladestort område i venstre lyskere­gion. Man fandt, at der var tale om en nervepåvirkning efter operationen.

I højre side var der også gener, men de forsvandt efter en operation.

Patienten klagede over, at man ikke syede implantaterne fast ved den første brokoperation. Derved ville hun have undgået de varige gener i form af manglende følelse i venstre lår­muskel.

Sygehuset oplyste i anmeldelsen, at det var normal procedure på operationstidspunktet at lægge denne type proteser løst ind. Det oplystes også, at man siden hen var begyndt at sy sådanne proteser fast for at undgå, at de vandrede.

Patienterstatningen anerkendte skaden i medfør af PFL § 2, stk. 1, nr. 3. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at da der var tale om små laterale brok, havde en anden ligeværdig behandlingsmetode været at fjerne broksækken efter at have gennemstukket den ved halsen. Endvidere kunne man have forsnævret brokporten. Hvis man havde anvendt denne metode, ville man formodentlig have undgået de gener i venstre lår, som patienten efterfølgende klagede over.

Afgørelsesdato: 16. december 2002