Sagsnummer 04-1684

Lammelser efter kiropraktorbehandling

16-06-2009

En 43-årig kvinde blev på grund af smerter i nakken og spændingshovedpine behandlet med massage og manipulation hos en privatpraktiserende kiropraktor.

Umiddelbart efter behandlingens ophør fik patienten en trykkende og snurrende fornemmelse i nakken, nedsat følesans og lammelse af venstre side af ansigtet og venstre arm. Patienten blev herefter akut indlagt på et sygehus, og ved MR-angiografi (afbildning af blodkar ved en speciel form for MR-scanning) kunne man konstatere, at et blodkar til hjernen var lukket til, hvilket havde forårsaget vævsdød i hjernen. Patienten måtte efterfølgende gennemgå et langvarigt genoptræningsforløb.

Patienterstatningen fandt, at der var tale om en hændelig komplikation, idet kiropraktorbehandlingen ikke havde fraveget bedste specialiststandard. Patienterstatningen anerkendte derfor sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4, med henvisning til, at følgerne efter den indtrådte skade i form af et langt og svært sygeforløb samt betydelige varige gener var mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed måtte tåle set i forhold til den lidelse, som hun blev behandlet for.

Afgørelsen er et eksempel på anvendelse af rimelighedsreglen i PFL § 2, stk. 1, nr. 4, i relation til kiropraktorbehandling.

Afgørelsesdato: 10. november 2004