Sagsnummer 97-2560

Læsion af højre ankel

16-06-2009

En 45-årig kvinde blev indlagt akut på sygehuset, idet hun var faldet og havde på­draget sig en læsion af højre ankel.

Ved undersøgelse fandt man, at foden var forvredet, og at den indvendige ankel­kno stak ud gennem et ca. 8 cm langt sår på ankelleddet.

Der blev foretaget påpladssætning og anlagt gipsbandage, og patienten blev herefter sat i behandling med antibiotika. I øvrigt fandt man normale nerve- og karmæssige forhold, og kontrolrøntgen viste et skråt brud svarende til den udven­dige ankelkno.

Den efterfølgende dag foretog man operativ sammenføjning af bruddet, hvorved man opnåede en god stabilitet og stilling. Der blev herefter anlagt en gipsbandage.

Ved kontrol 3 måneder senere viste røntgen et ledskred, og begge indsatte kram­per var knækket. Der blev derfor foretaget stabiliserende operation med ekstern fiksation. Efterføl­gende røntgen viste uændret fejlplacering af fodleddet, men man fandt, at der kunne opnås ac­ceptabel gangfunktion ved heling. Der var derfor ikke indikation for reoperation.

Ved røntgenkontrol ca. 1 måned senere konstaterede man, at foden var forskudt med no­gen kipning i en indadvridningsstilling. Man fandt derfor indikation for re-operation, hvilket blev foretaget 2 dage senere.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter § 2, stk. 1, nr. 3, idet man fandt, at en anven­delse af en operativ sammenføjning af lægbensbruddet ved hjælp af en skinne med overve­jende sandsynlighed ville have medført et bedre resultat og en væsentlig kortere behand­lingsperiode (97-2560) (1998 Årsb.).

Afgørelsesdato: 18. maj 1998