Sagsnummer 02-1325

Ikke erstatning for alvorlig stråleskade

16-06-2009

En 65-årig mand fik i 1999 konstateret en stor hjernetumor i næsesvælget og en 4 x 5 cm stor lymfeknude på højre side. En biopsi fra tumoren viste cancer. Han fik herefter strålebehandling 6 gange om ugen i en kort periode. Ved de efterfølgende kontroller fandtes patienten tumorfri.

Patienten udviklede i løbet af de følgende år symptomer på beskadigelse af hjernestammen i form af dobbeltsidig hørenedsættelse, betændelse i munden med parodontose og tandtab, tab af smagssans, degeneration af spytkirtler og tørre slimhinder, svær venstresidig lammelse og delvis højresidig lammelse, insufficient funktion af lukkemusklen samt vandladningsproblemer.

Patienterstatningen indhentede en speciallægevurdering, hvoraf det fremgik, at patientens 5-års overlevelsesprognose, såfremt man ikke havde iværksat strålebehandling, ville have været 0. Det fremgik endvidere af vurderingen, at strålebehandlingen i denne patients tilfælde var særligt risikofyldt som følge af strålefeltets placering, idet svulstvævet i næsesvælget gik så langt bagud, at det var nødvendigt at medstråle den forreste del af hjernestammen.

Patienterstatningen fandt, at strålebehandlingen var udført efter gældende retningslinjer, og at den opståede stråleskade ikke opfyldte betingelserne for anerkendelse efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4.

Der blev herved lagt vægt på, at stråleskaden ikke var tilstrækkelig alvorlig set i forhold til grundlidelsen, som var særdeles alvorlig og ville have medført døden inden for kort tid, såfremt der ikke var iværksat behandling. Patienterstatningen fandt endvidere, at den nødvendige behandling var særligt risikofyldt som følge af strålefeltets placering.

Patienterstatningens afgørelse er i overensstemmelse med domspraksis om skader opstået ved strålebehandling, jf. Højesterets dom af 19. september 2001 (U 2001.2505 H) og Østre Landsrets dom af 18. august 2003 (utrykt). Hvis patientens prognose uden strålebehandling må anses for særdeles dårlig, må patienten tåle selv alvorlige skader ved den nødvendige behandling uden at være berettiget til erstatning. Ankenævnet for Patienterstatningen tiltrådte efterfølgende Patienterstatningens afgørelse.

Afgørelsesdato: 3. november 2003