Sagsnummer 99-1239

Ikke erhvervsevnetab, da patienten havde skiftet erhverv inden skaden

29-06-2009

En 43-årig mand fik efter en operation med indsættelse af knoglepropper i halshvirvelsøjlen (Cloward-operation) svære gener i højre arm i form af sovende fornemmelser, føleforstyrrelser, brændende smerter, muskelkramper og kraftnedsættelse. Patienterstatningen fandt, at skaderne gik ud over, hvad han skulle tåle efter en operation som den udførte og anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4 (KEL § 20, stk. 1, nr. 4).

Patienten var oprindelig uddannet som elektriker, men havde i de seneste to år før patientskaden arbejdet som projektmedarbejder med computere og skrivebordsarbejde, hvilket arbejde han genoptog en måned efter skadens indtræden.

Patienten gjorde gældende, at han ikke længere kunne arbejde som elektriker, og at han derfor var berettiget til erstatning for erhvervsevnetab.

Patienterstatningen fandt, at patienten ikke var blevet påført et erhvervsevnetab på 15 % eller derover som følge af patientskaden, og afviste derfor at tilkende patienten erstatning for erhvervsevnetab.

Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at patienten efter raskmeldingen havde genoptaget sit tidligere arbejde fuldt ud, og at han derfor ikke havde et fremtidigt indtægtstab som følge af skaden. På grund af skaden kunne patienten ikke længere bruge sin oprindelige uddannelse, og han kunne derfor ikke, hvis han ønskede det på et senere tidspunkt, vende tilbage til elektrikerfaget. Imidlertid kunne han godt genoptage det arbejde, han faktisk havde haft før skaden. Da der således ikke var udsigt til, at han ville blive påført et indtægtstab som følge af patientskaden, var der ikke grundlag for at yde erstatning for erhvervsevnetab.

Afgørelsesdato: 21. december 2000