Sagsnummer 96-0157

Hofteoperation med Boneloc-cement

10-06-2009

En 63-årig mand fik i maj 1993 foretaget operation med udskiftning af en hofteprotese med anvendelse af Bo­neloc-cement. Efterfølgende kon­trolrøntgenunder­sø­gelse viste velplaceret protese uden tegn på løsning.

To år senere blev patienten set ambulant, idet han havde mange gener fra hoften. Røntgenun­dersøgelse viste tegn på løsning af protesen, og senere foretog man ud­skiftningsoperation. Efterfølgende var patienten uden smerter, og kunne gå uden brug af stok.

Patienterstatningen fandt, at sagen var omfattet af PFL § 2, stk. 1, nr. 2, idet løs­ning af prote­sen, der nødvendiggjorde reoperation, med overvejende sandsynlighed var forår­saget af fejl ved den anvendte Boneloc-cement (96-0157) (1996 Årsb.).

Afgørelsesdato: 20. september 1996