Sagsnummer 93-0386

Graviditet efter sterilisation

30-06-2009

En 32-årig kvinde fik foretaget sterilisationsoperati­on. På trods af ope­rationen blev kvinden gravid og indgav an­meldelse om erstatning efter patientfor­sikringsloven. Kvinden havde lidt indtægtstab som følge af barselsor­lov mv., da hun var selv­stændig erhvervsdrivende.

Sagen blev afvist, da graviditeten ikke kunne anses som en skade i patientfor­sikringslovens for­stand (93-0386) (1993 Årsb.).

Afgørelsesdato: 25. august 1993